E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) MEHMET MEDENİ BERK (NİĞDE) (İMAR VE İSKAN VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve arsalar hakkındaki kanun lâyihasının kurulacak Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/144)
9 83 922
2 Söz Alanlar MEHMET MEDENİ BERK (NİĞDE) (İMAR VE İSKAN VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 83 973:974