E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU (YOZGAT) (MAARİF VEKİLİ) : Kars Mebusu İbrahim Us'un, Ortaklar ilköğretmen okulu müdürü hakkında yapılan şikâyetler üzerine ne muamele yapıldığına dair sualine şifahi cevabı
11 36 682:685
2 Söz Alanlar MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU (YOZGAT) (MAARİF VEKİLİ) : Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun, 1958 senesinde Simav kazasında ilkokul öğretmenlerinden kaçının başka yerlere nakledildiğine dair sualine şifahi cevabı
11 36 685:687
3 Söz Alanlar MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU (YOZGAT) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 47 589:595
12 48 615:616 619 625 642
4 Söz Alanlar MEHMET ATIF BENDERLİOĞLU (YOZGAT) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti Merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişildik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline 5980 sayılı Kanunla eklenip 6331 sayılı Kanunla değiştirilen imam hatip okulları kadrolarında değişiklik yapılmasına dair olan Kanun münasebetiyle
12 48 676