E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (İMAR VE İSKAN VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Selim Soley'in, göçmenlere tevzi edilmek üzere yapılan Varlık Mahallesi evlerinin kiraya verilmesi sebebine dair sualine sualine şifahi cevabı
11 33 548:549
2 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (İMAR VE İSKAN VEKALETİ VEKİLİ) : İmar ve İskân Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 50 1019:1021 1029 1032
3 Söz Alanlar HAYRETTİN ERKMEN (GİRESUN) (İMAR VE İSKAN VEKALETİ VEKİLİ) : Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 50 1043:1044