E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar HALUK ŞAMAN (BURSA) (ÇALIŞMA VEKALETİ VEKİLİ) : Çalışma Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 46 1041:1043 1045 1048
2 Söz Alanlar HALUK ŞAMAN (BURSA) (ÇALIŞMA VEKALETİ VEKİLİ) : 5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27. maddeleri ile 6709 sayılı Kanunla eklenen muvuakkat 3. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
7 46 1055