E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar FATİN RÜŞTÜ ZORLU (ÇANAKKALE) (HARİCİYE VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu Münasebetiyle
4 85 692:694