E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar ETEM MENDERES (İBRAHİM ETEM MENDERES) (AYDIN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ VE BAŞVEKİL VEKİLİ) : Kıbrıs müzakereleri için Başvekil Adnan Menderes'in Riyasetinde Londra'ya gitmekte bulunan Heyetin geçirmiş bulunduğu müessif uçak kazası münasebetiyle beyanatı
7 39 255:256