E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (ADLİYE VEKİLİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümeninin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki kanun münasebetiyle
13 61 302:303 307