E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/3)
1 2 15
2 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 23. Hükümetin (V. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 10 57:120
3 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 23. Hükümete (V. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 10 121:124
4 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
2 41 239:250
2 43 338:346
5 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 44 420:421
6 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 46 597:598
7 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Usul hakkında
2 46 626
8 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 767:768
9 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 47 670:672 697:700
10 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Ticaret Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 48 909:918
11 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle teşekkürleri
2 49 1173:1174
12 Beyanat Ve Nutuklar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Takibedilmekte olan iktisadi politikaya dair beyanatı
4 87 881:886
13 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Dış yardımlar ve alınan iktisadi tedbîrlere dair sözleri
4 87 881:886
14 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumîye kanununun kabulü münasebetiyle
7 48 1414
15 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kıbrıs mevzuunda Hükümetin takibettiği hareket ile alınan neticenin tasvibedildiğinin kara bağlanması hakkındaki takrir münasebetiyle
7 48 1392 1417:1418
16 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
12 51 1120:1122