E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi münasebetiyle
7 46 1089:1092 1100 1102:1104 1109