E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALETİ VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakçı oğlunun ipek sanayiinin ve ipek böcekçiliğinin inkişafı için neler düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
11 61 270:271