E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Gümüşane Mebusu Sabri Özcan San'ın din derslerinin ilkokullarda nasıl bir programa göre okutulmakta olduğuna ve ortaokulların hangi sınıflarında nasıl bir müfredatla tedris edileceğine dair sualine şifahi cevabı
10 50 1343
2 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, ortaokullara da konulacağı söylenen din dersleri hakkındaki sualine şifahi cevabı
10 50 1343 1347
3 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nın, Adana'da bir Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
10 50 1353:1354
4 Söz Alanlar MEHMET CEMİL BENGÜ (ORDU) (DEVLET VEKİLİ VE MAARİF VEKALETİ VEKİLİ) : Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, ortaokullarda din derslerinin ne zaman okutulacağına dair sualine şifahi cevabı
10 50 1343