E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar HADİ HÜSMAN (ABDULHADİ HÜSMAN) (İSTANBUL) (GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ VE İKTİSAT VE TİCARET VEKALETİ VEKİLİ) : Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, motorlu nakil vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik ve lüks eşya yerine de istihsali artıracak malzeme ithalinin doğru olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
11 61 262:263 265