E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar FUAT KÖPRÜLÜ (MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ) (İSTANBUL) (HARİCİYE VEKİLİ VE MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in Kars ve kazalarındaki kuraklık sebebiyle ot tedariki müşkülâtı karşısında halkın elinden çıkarmak zorunda kaldığı hayvanların değer pahasına satılabilmesi için Hükümetçe ne gibi karar ve tedbir alındığına dair sualine cevabı
8 7 167:168