E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar FATİN RÜŞTÜ ZORLU (ÇANAKKALE) (DEVLET VEKİLİ BAŞVEKİL YARDIMCISI VE MİLLİ MÜDAFAA VEKİL VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 525:527