E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALETİ VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu İhsan Hâmid Tiğrel'in süne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler alındığına ve bu haşaratın halen hangi mıntakalarda mevcut bulunduğuna dair sualine şifahi cevabı
14 4 68:69 71:72
2 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALETİ VEKİLİ) : Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, ağaçların budanması suretiyle hayvanlar için kesilen yaprakların kilosunun bir kuruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi hususunda bir emir verilip verilmediğine dair şifahi sualine cevabı
14 6 120:121