E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET SALİH KORUR (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 15. maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 7 149
2 Söz Alanlar AHMET SALİH KORUR (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Diyanet İşleri Reisliği 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 435 438 441
3 Söz Alanlar AHMET SALİH KORUR (BAŞVEKALET MÜSTEŞARI) : Diyanet İşleri Reisliği 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 669