E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ŞEMİ ERGİN (HASAN ŞEMİ ERGİN) (MANİSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Ankara Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun, İstimlâk Kanununun 27. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin Muvakkat Encümende görüşülmesine dair (4/307)
20 84 414