E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (KASTAMONU) (HARİCİYE VEKLİLİ) : İtilâf devletlerinin mütareke tekliflerine verilen cevabi nota münasebetiyle
19 32 353