E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS) (DR.) (MENTEŞE (MUĞLA)) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz Sıhhiye Müdürü Ferruh Niyazi Beye dair sualine cevabı
27 188 205 206
2 Söz Alanlar TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS) (DR.) (MENTEŞE (MUĞLA)) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Muş Mebusu Osman Kadri Beyin Muş'ta doktor bulundurulmaması sebebine dair sualine cevabı
27 191 306 308