E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS) (DR.) (MENTEŞE (MUĞLA)) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Fukara hastaların Ankara Gureba Hastanesine niçin kabul edilmediklerine dair suale cevabı
24 138 524 525
2 Söz Alanlar TEVFİK RÜŞTÜ BEY (TEVFİK RÜŞTÜ ARAS) (DR.) (MENTEŞE (MUĞLA)) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, sâri hastalıklara dair sualine Vekil sıfatiyle cevabı
27 191 307:308 309:310