E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Yunanlıların Trakya'da yapmakta oldukları mezalim hakkında Hariciye Vekâletinin nazarı dikkatinin celbedilmesine dair takrir münasebetiyle
23 109 189