E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKİLİ) : Muaveneti İçtimaiye Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
24 126 167:172 174 177 178 180:185
2 Söz Alanlar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKİLİ) : Havalii Şarkıya muhacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle
28 14 259 260 267:268 273:278