E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar RIZA NUR BEY (DR. RIZA NUR) (SİNOP) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İtilâf Devletlerinin Türkiye'yi, Lozan'da toplanacak olan Sulh Kongresine davetlerini bildiren nota hakkında beyanatı
24 128 221