E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle usulü taltif hakkında
12 75 194:196 201 203:207 209:211 213
2 Söz Alanlar REFET BEY (REFET PAŞA) (İBRAHİM REFET BELE) (İZMİR) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası hakkında sözleri
13 98 232:239