E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (BAYAZIT (AĞRI)) (SIHHİYE VEKİLİ) : Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, muhacirlere dair sual takriri münasebetiyle
10 40 423:424
2 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (BAYAZIT (AĞRI)) (SIHHİYE VEKİLİ) : Yunanlılar tarafından tahribedilen Sivrihisar ve Mihalıççık kazaları dahilindeki Bazı köyler ahalisinden açıkta kalanlara yardım yapılıp yapılmadığına dair sual münasebetiyle
14 104 45:46
3 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (BAYAZIT (AĞRI)) (SIHHİYE VEKİLİ) : Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, Vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki sualine cevabı
14 108 148:152
4 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (BAYAZIT (AĞRI)) (SIHHİYE VEKİLİ) : Kars Mebusu Cavid Beyin, lğdır ve Sürmeli kazaları halkına yardımda bulunulmasına dair sual takririne cevabı
14 120 422