E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
22 99 587 598 599 603
2 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ahvali siyasiyeye dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin suali münasebetiyle
24 137 496:499
3 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin, ahvali hariciye hakkında beyanatı
25 147 112:116
4 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Sırbistan ve Yunanistan İttifakı hakkındaki sual takririne cevabı
25 147 118
5 Söz Alanlar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Lozan Sulh Konferansı hakkındaki sualine cevabı
25 147 119
6 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Lozan Sulh Konferansı hakkında beyanatı
25 157 409:417
7 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Lozan Sulh Konferansında cereyan eden müzakerata dair beyanatı
26 167 141:171
26 168 176:182
8 Beyanat Ve Nutuklar RAUF BEY (HÜSEYİN RAUF ORBAY) (SİVAS) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Lozan Sulh Konferansı hakkında beyanatı
27 184 71:73