E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MUSA KAZIM EFENDİ (MUSA KAZİM ONAR) (KONYA) (İKİNCİ REİS VEKİLİ) : Avrupa'dan Ankara'ya avdet etmemiş olan Aydın Mebusu Cami Bey hakkındaki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
24 123 60:61