E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (MAARİF VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Edirne Mebusu İsmet Paşanın Lozan Konferansı Heyeti Hurahhasa Reisliğine, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle Trabzon Mebusu Hasan Beyin âzalıklara, Adana Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Mahmud Celâl, Diyarbekir Mebusu Zülfü, Burdur Mebusu Veli beylerin Heyeti Müşavereye Vekiller Heyetince intihabolunduklarına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında
24 132 335