E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ BEY (MEHMET VEHBİ BOLAK) (KARESİ (BALIKESİR)) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, İdarei kura ve nevahi hakkında kanun lâyihasının tecrübe için şimdiden iki livada tatbik edilmesine dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
18 3 56:57