E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FUAT BEY (DR. FUAT UMAY) (BOLU) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Dördüncü Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
22 88 260 268 269
2 Söz Alanlar FUAT BEY (DR. FUAT UMAY) (BOLU) (SIHHİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1338 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
22 98 546:551