E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FEYZİ BEY (FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU) (DİYARBAKIR) (NAFIA VEKİLİ VE İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : İstilâzedelere tâvizen verilecek tohumluk hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 137 482:483 492:493
2 Söz Alanlar FEYZİ BEY (FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU) (DİYARBAKIR) (NAFIA VEKİLİ VE İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraatte müstamel olup hariçten ithal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk resmine dair Kanun münasebetiyle
27 192 324:325