E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar FEVZİ PAŞA (FEVZİ ÇAKMAK) (KOZAN (ADANA)) (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) : Ardahan ve Artvin'in Gürcüler tarafından tahliye kılındığına dair beyanatı
8 156 424:425