E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Afgan Emîri Emanullah Han'dan mevrut mektup münasebetiyle beyanatı
16 160 282
2 Beyanat Ve Nutuklar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Riyasetindeki heyetin İstanbul'a vardığına dair beyanatı
16 160 283
3 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin İstanbul'daki tarzı hareketine ve Müşir İzzet Paşa Heyetinin Londra seyahatine dair muhtelif sual ve istizah takrirlerine cevabı
18 3 60:64
4 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Ukrayna Muhadenet Ahitnamesi hakkında sözleri
18 9 245