E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : İsparta'nın Keçiborlu Kükürt Fabrikasiyle Ereğli Maden idaresi maaşat ve masarifatı hakkındaki tahsisatı munzamma kanunu münasebetiyle sözleri
5 98 395 396
2 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Yabanabat'lı Demircioğlu Ömer'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki kararnamenin gönderildiğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
5 98 376:377
3 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair sual münasebetiyle sözleri
7 130 200
4 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Eskişehir'de hayvanatı gasbedilmiş olan köylülere çift hayvanatı verilip verilmediğine ve Kağızman memlehasına dair sual münasebetiyle sözleri
7 130 200
5 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Muhtacini zürraa tahsis edilen 300 bin liranın nerelere tahsis edildiğine dair suali münasebetiyle sözleri
7 130 198:199 201
6 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Nafıa Vekeâletinin İktisat Vekâletine raptı hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
7 130 197
7 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Odun angaryeciliğine dair sual münasebetiyle sözleri
7 130 200
8 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraat Bankası memurlarına maaş olarak altın para verilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
7 139 416
9 Söz Alanlar CELAL BAYAR (MAHMUT CELAL BAYAR) (SARUHAN (MANİSA)) (İKTİSAT VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 156 399:401 403:406 411:412 415:423