E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Vilâyatı Şarkiye muhacırlarına muavenet edilmesi hakkındaki takrir ile Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 41 26:27
2 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
7 122 39:40