E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (NAFIA VEKALETİ VEKİLİ) : Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
21 61 16:17