E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (MERSİN (İÇEL)) (MAARİF VEKİLİ) : Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendi ile Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin Çal kazası masarifi mecburiyesine dair suallerine cevabı
26 176 419
2 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (MERSİN (İÇEL)) (MAARİF VEKİLİ) : Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15. maddesinin tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
28 12 215:217 220:221
3 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (MERSİN (İÇEL)) (MAARİF VEKİLİ) : İdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadili münasebetiyle
28 19 401:406 410 413 416:417 420 422:423