E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar

Anabaşlıklara Göre İstatistik

No Ana Başlık Adet
1 AÇIKLAMALAR 28728
2 AÇIKLAMALAR BAKANLAR KURULU 1
3 AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 969
4 AND İÇME 4
5 ANT İÇMELER 4
6 ARİZALAR VE TELGRAFLAR 28
7 AZAYI KİRAM MUAMELATI 6
8 AZAYİ KİRAM MUAMELATI 2660
9 BAKANLAR KOMİTESİ 11
10 BAKANLAR KURULU 1819
11 BAKANLAR KURULU LİSTESİNİN ONAYLANMASI 5
12 BAKANLAR KURULU PROGRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ 1
13 BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI 14
14 BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 1
15 BAŞKANLIK DUYURULARI 11
16 BAŞKANLIK SUNUŞLARI 3
17 BEYANAT VE NUTUKLAR 237
18 BEYANI HOŞAMEDİ (HOŞ GELDİNİZ MESAJLARI) 1
19 BEYANNAMELER 7
20 BİLDİRİ VE DEKLARASYONLAR 2
21 BİLDİRİLER 2
22 BİLDİRİLER 1
23 BİLDİRİLER / DEKLARASYONLAR 10
24 BİLDİRİLER – DEKLARASYONLAR 1
25 BİRLEŞİMLER 594
26 BÜTÇE 303
27 CUMHURBAŞKANI 37
28 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 10
29 CUMHURBAŞKANINCA GERİ GÖNDERİLEN KANUNLAR 196
30 CUMHURBAŞKANININ AND İÇMESİ 2
31 CUMHURBAŞKANININ ANT İÇMESİ 7
32 CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 574
33 CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ 335
34 ÇEKİLMELER 21
35 ÇEŞİTLİ İŞLER 1983
36 ÇEŞİTLİ KAĞITLAR 9
37 ÇEŞİTLİ MEVAD 3
38 DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 21
39 DEMEÇLER 2
40 DEMEÇLER SÖYLEVLER 38
41 DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 1961
42 DENETİM 10928
43 Denetim 3
44 DENETİM KOMİSYONLARI 8
45 DENETİMLER 81
46 DİSİPLİN CEZALARI 5
47 DİSİPLİN CEZALARI (VERİLENLER) 4
48 DİSİPLİN CEZALARI (VERİLMEYENLER) 1
49 DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ 27
50 DİVANI MUHASEBAT İNTİHABATI 10
51 DİVANI RİYASET KARARLARI 18
52 DÖNEM SONU İŞLER 6
53 DÖNEM SONU İŞLER BÜLTENİ 4
54 DUYURULAR 3
55 DÜZELTİŞLER 3
56 DÜZELTMELER 4
57 ENCÜMEN TEŞKİLİ VEYA HAVALELER 54
58 FETVA 1
59 GEÇEN TUTANAK HAKKINDA DÜZELTMELER 3
60 GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR 145
61 GENEL GÖRÜŞME 1
62 GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 468
63 GENELKURULA SUNUŞLAR 1
64 GENSORU ÖNERGELERİ 111
65 GERİ ÇEKİLEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ 16
66 GİZLİ OTURUM 2
67 GÖRÜŞÜLEN İŞLER 5
68 GÖSTERİ VE PROTESTOLAR 5
69 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 10813
70 GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞMALAR 137
71 GÜVEN OYLAMASI 1
72 GÜVEN OYLAMASI 1
73 HAFİ CELSE İSTEĞİ 2
74 HAFİ CELSE (KAPALI OTURUM) 8
75 HOŞ GELDİNİZ MESAJLARI 36
76 HÜKÜMET PROGRAMININ OKUNMASI 67
77 HÜKÜMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI 5
78 İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MUAMELATI 547
79 İÇTÜZÜK 2
80 İHTİRAM VAKFELERİ 3
81 İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 185
82 İNTİHAPLAR 48
83 İSTİDALAR 8
84 İSTİFALAR 65
85 İSTİZAH TAKRİRLERİ 96
86 İSTİZAHLAR 18
87 İZİNLER 36
88 KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ 1
89 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 4
90 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 269
91 KANUN TEKLİFLERİ 40
92 KANUNLAR 18471
93 KAPALI OTURUM 43
94 KAPALI OTURUM TUTANAK ÖZETİ 1
95 KAPALI OTURUMLAR 30
96 KARARLAR 5310
97 KOMİSYON KURULMASI VE HAVALELER 387
98 KOMİSYON MÜTALAASI 1
99 KOMİSYONLAR 1340
100 KOMİSYONLAR BÜLTENİ 63
101 LAYİHALAR 8862
102 MAZBATALAR 17198
103 Mazbatalar 1
104 MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 2055
105 MECLİS ARAŞTIRMASI VE SORUŞTURMASI 39
106 MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 195
107 MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ 1
108 MECLİSİ AÇIŞ KONUŞMALARI 3
109 MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ İŞLER 71
110 MUHTELİF EVRAK 427
111 MUHTELİF İŞLER 29
112 MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 200
113 NİZAMNAMEİ DAHİLİ 5
114 NOTA 1
115 OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR 36
116 OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 1398
117 OYLAMALAR 2088
118 ÖLÜM CEZALARI 92
119 ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER 14
120 ÖNERGELER 9384
121 ÖNERİLER 3488
122 ÖZEL GÜNDEM 13
123 PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUPLARI 5
124 PLAN GÖRÜŞMELERİ 6
125 RAPORLAR 23850
126 Raporlar 1
127 REY İSTİHSALİ 1
128 SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 4227
129 SAYGI DURUŞU 98
130 SEÇİMLER 324
131 SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL 79
132 SIRA SAYILARI DİZİNİ 84
133 SORUŞTURMALAR 21
134 SÖYLEV VE DEMEÇLER 1
135 SÖYLEVLER 253
136 SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 15
137 SÖZ ALANLAR 221446
138 SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR 10437
139 SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 463
140 SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1471
141 SUALLER İSTİZAHLAR VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR 195
142 SUALLER VE CEVAPLAR 11
143 SUNUKLAR 21
144 SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 32
145 SUNUŞLAR 27
146 SÜRESİ İÇİNDE GÖRÜŞÜLEMEYEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 14
147 ŞİFAHİ SUALLER VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR 2258
148 TAHRİRİ SUALLER VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR 3094
149 TAKRİRLER 41
150 TAKRİRLER (ÖNERGELER) 3423
151 TALİMATNAME 1
152 TASARI VE RAPORLAR 1312
153 TASARI VE TEKLİFLER 1
154 TASARILAR 16752
155 TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER) 88
156 TAZİYELER 18
157 TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI 133
158 TEBRİK TEMENNİ VE TEŞEKKÜR KONUŞMALARI 67
159 TEFSİRLER 607
160 TEKLİFLER 12274
161 TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER) 68
162 TEKLİFLER VE RAPORLAR 74
163 TELGRAFLAR 386
164 TEŞEKKÜR TEBRİK TEMENNİ KONUŞMALARI 1
165 TEŞEKKÜR TEBRİK TEMENNİ VE TAZİYELER 1
166 TEZKERELER 26838
167 TUTANAKTAN ÇIKARMA İSTEMLERİ 1
168 ULUSLARARASI KOMİSYONLAR 35
169 USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 472
170 USUL HAKKINDA KONUŞMALAR 1
171 ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 11013
172 VEFAT VE SAYGI DURUŞU 5
173 YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 3
174 YASAMA DOKUNULMAZLIKLARI 24
175 YASAMA YILINI AÇIŞ KONUŞMASI 2
176 YAZILI SORU ÖNERGELERİ 2
177 YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR 8410
178 YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPALRI 1
179 YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 7910
180 YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 2738
181 YAZILI SORUYA ÇEVRİLEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELER 38815
182 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler 1
183 Yazılı ve Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler 1
184 YETKİ İSTEMLERİ 38
185 YOKLAMALAR 102
186 YORUMLAR 11
187 1 1
188 4131