E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 16. Yasama Yılı
3301 Kararlar KARAR NO:421 : Ticaret Bakanı Halil Başol ile Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 18:20
3302 Kararlar KARAR NO:422 : Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 20:21
3303 Kararlar KARAR NO:423 : Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 21:23
3304 Kararlar KARAR NO:424 : Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru Haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 23:24
3305 Kararlar KARAR NO:425 : İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok ile İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 24:25
3306 Kararlar KARAR NO:426 : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 25:26
3307 Kararlar KARAR NO:427 : Bayındırlık Bakanı Fehim Adak hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 26:27
3308 Kararlar KARAR NO:428 : Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 27:29
3309 Kararlar KARAR NO:429 : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile Başlbakan Süleyman Demirel haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 29:32
3310 Kararlar KARAR NO:430 : Başbakan Süleyman Demirel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 32:36
3311 Kararlar KARAR NO:431 : Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 36:37
3312 Kararlar KARAR NO:432 : Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 37
3313 Kararlar KARAR NO:433 : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özel hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 37:38
3314 Kararlar KARAR NO:434 : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 38:40
3315 Kararlar KARAR NO:435 : Ticaret Bakanı Halil Başol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 40:41
3316 Kararlar KARAR NO:436 : Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 41:42
3317 Kararlar KARAR NO:437 : Başbakan Süleyman Demirel ile Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 42:44
3318 Kararlar KARAR NO:438 : Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 44:45
3319 Kararlar KARAR NO:439 : Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 45:49
3320 Kararlar KARAR NO:440 : İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 49:50
3321 Kararlar KARAR NO:441 : Başbakan Süleyman Demirel ile Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında
Kabul Tarihi : 10/11/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 1 50:51
3322 Kararlar KARAR NO:442 : 9/21, 9/30, 9/38, 9/39, 9/49, 9/57, 9/59 Esas Numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 65:68
3323 Kararlar KARAR NO:443 : 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 Esas Numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 68:70
3324 Kararlar KARAR NO:444 : Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Alparslan Türkeş ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem haklarında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 70:72
3325 Kararlar KARAR NO:445 : Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 72:73
3326 Kararlar KARAR NO:446 : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 73
3327 Kararlar KARAR NO:447 : Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 73:74
3328 Kararlar KARAR NO:448 : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 74:75
3329 Kararlar KARAR NO:449 : Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 75:79
3330 Kararlar KARAR NO:450 : Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 15/12/1976
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 2 79:80
3331 Kararlar KARAR NO:451 : 9/21, 9/30, 9/38, 9/57, 9/59 ve 9/60 esas numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 101:103
3332 Kararlar KARAR NO:452 : 9/37, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51, 9/52, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 6/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73, 9/74 esas numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 104:106
3333 Kararlar KARAR NO:453 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 106:107
3334 Kararlar KARAR NO:454 : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 107:108
3335 Kararlar KARAR NO:455 : Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 109:111
3336 Kararlar KARAR NO:456 : Ticaret Baklanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 111:112
3337 Kararlar KARAR NO:457 : Köy İşleri Baklanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 112:113
3338 Kararlar KARAR NO:458 : Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 113:114
3339 Kararlar KARAR NO:459 : Başbakan Süleyman Demirel ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 114:115
3340 Kararlar KARAR NO:460 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 115:116
3341 Kararlar KARAR NO:461 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 116:117
3342 Kararlar KARAR NO:462 : Eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 117:119
3343 Kararlar KARAR NO:463 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 119:120
3344 Kararlar KARAR NO:464 : Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 120:1211
3345 Kararlar KARAR NO:465 : Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 121:122
3346 Kararlar KARAR NO:466 : Başbakan Süleyman Demirel ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 122:123
3347 Kararlar KARAR NO:467 : Başbakan Süleyman Demirel ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 123:125
3348 Kararlar KARAR NO:468 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 125:126
3349 Kararlar KARAR NO:469 : Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 126:127
3350 Kararlar KARAR NO:470 : Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 127:128
3351 Kararlar KARAR NO:471 : Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 128:129
3352 Kararlar KARAR NO:472 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 129:130
3353 Kararlar KARAR NO:473 : Başbakan Süleyman Demirel ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 130:131
3354 Kararlar KARAR NO:474 : Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk haklarında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 131:134
3355 Kararlar KARAR NO:475 : Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 134:135
3356 Kararlar KARAR NO:476 : Başbakan Süleyman Demirel, Milli Savunma Bakanı Ferid Melen ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 134:135
3357 Kararlar KARAR NO:477 : Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 135:136
3358 Kararlar KARAR NO:478 : Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 136:137
3359 Kararlar KARAR NO:479 : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 137:139
3360 Kararlar KARAR NO:480 : Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 139:142
3361 Kararlar KARAR NO:481 : Sanay ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 143
3362 Kararlar KARAR NO:482 : Köyişleri Bakanı Vefa Poyraz hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 144
3363 Kararlar KARAR NO:483 : Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 144:145
3364 Kararlar KARAR NO:484 : Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 145:146
3365 Kararlar KARAR NO:485 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 4 146:147
3366 Kararlar KARAR NO:486 : 9/38, 9/57, 9/59, ve 9/60 esas Numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 5 164:168
3367 Kararlar KARAR NO:487 : 9/37, 9/39, 9/40, .9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/50, 9/51,'9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/56, 9/58, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64, 9/65, 9/66, 9/67, 9/68, 9/69, 9/70, 9/71, 9/72, 9/73 ve 9/74 esas numaralı dosyaları incelemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 168:170
3368 Kararlar KARAR NO:488 : Başbakanı Süleyman Demirel ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 170:171
3369 Kararlar KARAR NO:489 : Başbakan Süleyman Demirel hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 171:172
3370 Kararlar KARAR NO:490 : Başbakan Süleyman Demirel ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok haklarında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 172:176
3371 Kararlar KARAR NO:491 : Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 176:177
3372 Kararlar KARAR NO:492 : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 177:178
3373 Kararlar KARAR NO:493 : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 178
3374 Kararlar KARAR NO:494 : Başbakan Süleyman Demirel, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak ve Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 178:181
3375 Kararlar KARAR NO:495 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 181:184
3376 Kararlar KARAR NO:496 : Başbakan Süleyman Demirel Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 184:185
3377 Kararlar KARAR NO:497 : Millî Eğitim Bakanı Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 185:187
3378 Kararlar KARAR NO:498 : Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Baklanı Yılmaz Ergenekon ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 187:188
3379 Kararlar KARAR NO:499 : Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 188:190
3380 Kararlar KARAR NO:500 : Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 190
3381 Kararlar KARAR NO:501 : İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 190:191
3382 Kararlar KARAR NO:502 : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sâlahattin Kılıç hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 191:192
3383 Kararlar KARAR NO:503 : Millî Eğitim Bakanı Ali Nali Erdem hakkında
Kabul Tarihi : 23/03/1977
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 60
16 6 192
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 17. Yasama Yılı
3384 Kararlar KARAR NO:504 : 1, 2, 3 ve 4 Numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonları kurulmasına ilişkin.
Kabul Tarihi : 19/04/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 61
17 2 40:41
3385 Kararlar KARAR NO:505 : Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında
Kabul Tarihi : 14/06/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 61
17 8 153:155
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 18. Yasama Yılı
3386 Kararlar KARAR NO:506 : 9/38 Esas Numaralı dosyası incelenmekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 10:11
3387 Kararlar KARAR NO:507 : 9/21 ve 9/59 esas Numaralı Tosya'ları incelemekle görevli TBMM Soruşturma Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 11:12
3388 Kararlar KARAR NO:508 : Başbakan Bülent Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 12:13
3389 Kararlar KARAR NO:509 : Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında.
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 13:16
3390 Kararlar KARAR NO:510 : Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında.
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 16:18
3391 Kararlar KARAR NO:511 : Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı -İrfan Özaydınlı haklarında.
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 18:20
3392 Kararlar KARAR NO:512 : Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında.
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 20:23
3393 Kararlar KARAR NO:513 : Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 23:25
3394 Kararlar KARAR NO:514 : Başbakan Bülent Ecevit ile Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 25:27
3395 Kararlar KARAR NO:515 : Başbakan Bülent Ecevit Site İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 27:29
3396 Kararlar KARAR NO:516 : Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 29:30
3397 Kararlar KARAR NO:517 : Köy İşleri Ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 3 30:31
3398 Kararlar KARAR NO:518 : Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde Sıkıyönetim ilanına dair
Kabul Tarihi : 20/12/1978
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 4 39:72
3399 Kararlar KARAR NO:519 : 'Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetim süresinin uzatılmasına ilişkin.
Kabul Tarihi : 25/02/1979
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 5 74:112
3400 Kararlar KARAR NO:520 : Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde Sıkıyönetim ilanına dair
Kabul Tarihi : 25/04/1979
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 62
18 7 119:148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53