Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23 / 4
Esas Numarası 2 / 656
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/04/2010
Teklifin Başlığı 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Anayasa Değişikliği Teklifi ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında Devletçe alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamayacağı ve toplumun bazı kesimlerinin sosyal devlet ilkesi gereği daha iyi korunması ve gözetilmesi öngörülmekte, kişisel verilerin korunması, bireylerin yurt dışına çıkışlarıyla ilgili sınırlamaların daraltılması, çocuk haklarının anayasal temele kavuşturulması düzenlenmekte, sendikal haklar ve grevle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmakta, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmakta, siyasi partilerin kapatılması yeniden düzenlenmekte, bilgi edinme hakkı anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması öngörülmekte, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine son verilmekte, Yüksek Askeri Şura kararları ile memur ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılmakta, askeri yargının görev alanı daraltılmakta, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılmakta, Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Anayasanın Geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 29/04/2010 29/04/2010 Raporunu Verdi 29/04/2010
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 05/04/2010 14/04/2010 Raporunu Verdi 13/04/2010

Komisyon Raporu (Sırasayısı) 497
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı Eki) 497 Ek1
Kanun Numarası: 5982
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Recep Tayyip ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İlk İmza Sahibi
Ömer ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Dengir Mir Mehmet FIRAT Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Fatoş GÜRKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Vahit KİRİŞCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Ali KÜÇÜKAYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Necdet ÜNÜVAR Adalet ve Kalkınma Partisi Adana
Ahmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Şevket GÜRSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Fehmi Hüsrev KUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman
Sait AÇBA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Zekeriya ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Halil AYDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Veysel EROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Ahmet KOCA Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Mehmet Hanifi ALIR Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Abdulkerim AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Yaşar ERYILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Cemal KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Fatma SALMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı
Ruhi AÇIKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Ali Rıza ALABOYUN Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
İlknur İNCEÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray
Avni ERDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Akif GÜLLE Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya
Aşkın ASAN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Cemil ÇİÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Zeynep DAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Reha DENEMEÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Bülent GEDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Haluk İPEK Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Ahmet İYİMAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Salih KAPUSUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Burhan KAYATÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Faruk KOCA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Nazmi Haluk ÖZDALGA Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Mustafa Said YAZICIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Abdurrahman ARICI Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Sadık BADAK Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Mehmet ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Ahmet ERTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Atilla KOÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Ayşe AKBAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
İsmail ÖZGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ali Osman SALİ Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ahmet Edip UĞUR Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Ahmet İNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Fetani BATTAL Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt
Fahrettin POYRAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik
Cevdet YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl
Zeki ERGEZEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Vahit KİLER Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Cemal TAŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis
Yüksel COŞKUNYÜREK Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Fatih METİN Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Metin YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu
Mehmet ALP Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Bayram ÖZÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur
Hayrettin ÇAKMAK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Sedat KIZILCIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Ali KOYUNCU Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Ali KUL Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet OCAKDEN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet Emin TUTAN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Nurettin AKMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Suat KINIKLIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Çankırı
Cahit BAĞCI Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Ağah KAFKAS Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Murat YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum
Mithat EKİCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Mehmet Salih ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Selma Aliye KAVAF Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
M. İhsan ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Kutbettin ARZU Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Osman ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Mehmet Mehdi EKER Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Abdurrahman KURT Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Ali İhsan MERDANOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Celal ERBAY Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Metin KAŞIKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Yaşar YAKIŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce
Necdet BUDAK Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Mehmet Necati ÇETİNKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Tahir ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Faruk SEPTİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Hamza YANILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ
Sebahattin KARAKELLE Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Binali YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan
Recep AKDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Saadettin AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Muzaffer GÜLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
İbrahim KAVAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Hasan Murat MERCAN Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Emin Nedim ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir
Mahmut DURDU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
İbrahim Halil MAZICIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mehmet SARI Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Fatma ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Mehmet ŞİMŞEK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Nurettin CANİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Hacı Hasan SÖNMEZ Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Ali TEMÜR Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun
Kemalettin AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Yahya DOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane
Abdulmuttalip ÖZBEK Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkari
Rüstem ZEYDAN Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkari
Sadullah ERGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Abdülhadi KAHYA Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Orhan KARASAYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Mustafa ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Fevzi ŞANVERDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Ali GÜNER Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır
Mehmet Sait DİLEK Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
Abdülkadir AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Güldal AKŞİT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mustafa ATAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Egemen BAĞIŞ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hüseyin BESLİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Necat BİRİNCİ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Fuat BOL Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet Beyazıt DENİZOLGUN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ömer DİNÇER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet DOMAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Nazım EKREN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İdris GÜLLÜCE Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ertuğrul GÜNAY Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İrfan GÜNDÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Ünal KACIR Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Feyzullah KIYIKLIK Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İdris Naim ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Özlem ÖZTELCAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Hasan Kemal YARDIMCI Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
İbrahim YİĞİT Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Mehmet AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Fatma Seniha Nükhet HOTAR Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Mehmet Vecdi GÖNÜL Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
İsmail KATMERCİ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Tuğrul YEMİŞCİ Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Fatih ARIKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Veysi KAYNAK Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Mehmet SAĞLAM Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Cafer TATLIBAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Mehmet CEYLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Cumhur ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Mustafa ÜNAL Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük
Mevlüt AKGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Lütfi ELVAN Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman
Mahmut Esat GÜVEN Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Zeki KARABAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi Kars
Hasan ALTAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Hakkı KÖYLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Musa SIVACIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Mustafa ELİTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Yaşar KARAYEL Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Ahmet ÖKSÜZKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Taner YILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri
Turan KIRATLI Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Ahmet Gökhan SARIÇAM Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli
Abdullah ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Hüseyin DEVECİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Hasan KARA Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis
Eyüp AYAR Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Muzaffer BAŞTOPÇU Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Nihat ERGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Azize Sibel GÖNÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Fikri IŞIK Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Hasan ANGI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Muharrem CANDAN Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Abdullah ÇETİNKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Orhan ERDEM Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Özkan ÖKSÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Kerim ÖZKUL Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ali ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Hüsnü TUNA Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Harun TÜFEKCİ Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Ayşe TÜRKMENOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Soner AKSOY Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
İsmail Hakkı BİÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Hasan Fehmi KİNAY Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Hüsnü ORDU Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Hüseyin TUĞCU Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya
Öznur ÇALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mahmut Mücahit FINDIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
İhsan KOCA Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Fuat ÖLMEZTOPRAK Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Ömer Faruk ÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Mehmet ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Recai BERBER Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
İsmail BİLEN Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Hüseyin TANRIVERDİ Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Süleyman ÇELEBİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Mehmet Halit DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Cüneyt YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin
Ali ER Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Ömer İNAN Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Mehmet Zafer ÜSKÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Mehmet Nil HIDIR Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Yüksel ÖZDEN Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla
Medeni YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Muş
Mahmut DEDE Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Ahmet Erdal FERALAN Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
Rıtvan KÖYBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir
İsmail GÖKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Muharrem SELAMOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Eyüp FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Mustafa HAMARAT Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Enver YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Durdu Mehmet KASTAL Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Bayram Ali BAYRAMOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Lütfi ÇIRAKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Rize
Ayhan Sefer ÜSTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Recep YILDIRIM Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Cemal Yılmaz DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Mustafa DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Suat KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Fatih ÖZTÜRK Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Birnur ŞAHİNOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Ahmet YENİ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Afif DEMİRKIRAN Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Memet Yılmaz HELVACIOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt
Abdurrahman DODURGALI Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Kadir TINGIROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop
Mehmet Mustafa AÇIKALIN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Osman KILIÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Selami UZUN Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Hamza YERLİKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas
Yahya AKMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Ramazan BAŞAK Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Sabahattin CEVHERİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Zülfükar İZOL Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Mustafa KUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Abdulkadir Emin ÖNEN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Çağla AKTEMUR Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Abdurrahman Müfit YETKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Abdullah Veli SEYDA Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ
Zeyid ASLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Osman DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Hüseyin GÜLSÜN Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Dilek YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat
Asım AYKAN Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Mustafa CUMUR Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Cevdet ERDÖL Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Kemalettin GÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Safiye SEYMENOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Mustafa ÇETİN Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Nuri USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak
Kerem ALTUN Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Hüseyin ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Van
İkram DİNÇER Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Gülşen ORHAN Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Abdulkadir AKGÜL Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Bekir BOZDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Osman COŞKUN Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Mehmet ÇİÇEK Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Fazlı ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Polat TÜRKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak
Müjdat KUŞKU Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Ertekin ÇOLAK Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin
Halide İNCEKARA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Alaattin BÜYÜKKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Şaban DİŞLİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Mehmet YÜKSEL Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Mehmet TUNÇAK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet ÇERÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Canan KALSIN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Kayhan TÜRKMENOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Mehmet DANİŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale
Ayhan YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu
Hasan Ali ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
İbrahim Mete DOĞRUER Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye
Mustafa ÖZBAYRAK Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Mikail ARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir
Erdal KALKAN Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Süreyya Sadi BİLGİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta
İlhan EVCİN Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova
Mustafa KABAKCI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Mesude Nursuna MEMECAN Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yılmaz TUNÇ Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın
Canan CANDEMİR ÇELİK Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa
Mehmet Emin EKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
(2/656 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki