Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 3
Esas Numarası 2 / 1488
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/04/2013
Teklifin Başlığı 4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bağlamında gözetilen asıl iş-yardımcı iş ayrımının kaldırılması, işyerinde süreklilik arz eden asıl ve yardımcı işlerin tümünün asıl işveren tarafından yürütülmesi, alt işverene verilebilecek işlerin teknolojik nedenlerle özel uzmanlık gerektiren ayrıksı ve geçici işlerle sınırlandırılması, aynı işyerinde eşdeğer nitelikte iş yapan çalışanların eşit ücret alması ve aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması, alt işveren işçilerinin asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmesi için toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olma dışında bir koşula tabi olmamalarının hüküm altına alınması, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hâllerinde çalışanların ücretlerinin Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanması ve bu ödemelerin daha sonra işverene rücu edilmesi, Teklif'in kanunlaşması hâlinde söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işverene bağlı olarak çalışanların asıl işverene bağlı çalışanlar durumuna geçişlerinin sağlanması, işçiler için haftalık çalışma saatinin otuz beş saate düşürülmesi ve bu çalışma süresinin gün bazındaki dağıtımı ve denkleştirme ile ilgili esasların belirlenmesi, çocuklarda çalıştırma yasağını belirleyen alt yaş sınırının on beşten on sekize çıkarılması ve bu kuralın istisnalarının düzenlenmesi, Devlet memurlarının günlük çalışma süresinin yedi, haftalık çalışma süresinin otuz beş saat olarak belirlenmesi, Devlet memurları ve işçiler için analık hâlinde çalışmama ve süt izni sürelerinin artırılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli personel ve geçici personel olarak çalışanların memur ve sürekli işçi konumuna getirilmeleri, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan veya kalacak olan işçilerin, kamu kurumlarında memur veya sürekli işçi olarak görevlendirilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Teklif komisyonda ve Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilebilmektedir. Komisyonun kabul ettiği metnin/Kanun metninin dikkate alınması gerekmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 30/04/2013 14/07/2014 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 30/04/2013 14/07/2014 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 30/04/2013 14/07/2014 Raporunu Vermedi

Esas Alınan Teklif :1/931
Esas Komisyon Raporu (Sırasayısı) 639
Kanun Numarası: 6552
Birleşenler
2/115
2/139
2/158
2/195
2/282
2/297
2/298
2/324
2/368
2/399
2/439
2/434
2/453
2/524
2/528
2/555
2/601
2/640
2/689
2/691
2/798
2/885
2/896
2/944
2/1019
2/1063
2/1103
2/1131
2/1156
2/1203
2/1202
2/1200
2/1217
2/1222
2/1227
2/1236
2/1242
2/1245
2/1248
2/1258
2/1260
2/1301
2/1302
2/1345
2/1350
2/1364
2/1372
2/1383
2/1414
2/1422
2/1426
2/1431
2/1437
2/1442
2/1488
2/1498
2/1496
2/1506
2/1514
2/1516
2/1525
2/1540
2/1595
2/1657
2/1655
2/1652
2/1677
2/1688
2/1716
2/1747
2/1765
2/1775
2/1794
2/1797
2/1799
2/1808
2/1837
2/1869
2/1899
2/1906
2/1924
2/1932
2/1938
2/1957
2/1954
2/1963
2/1997
2/1983
2/2000
2/2032
2/2041
2/2051
2/2065
2/2056
2/2057
2/2069
2/2083
2/2146
2/2156
2/2158
2/2178
2/2176
2/2190
2/2191
2/2192
2/2186
2/2187
2/2198
Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Abdullah Levent TÜZEL Bağımsız Milletvekili İstanbul İlk İmza Sahibi
(2/1488 ) Bilgileri

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki