Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) Ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) İle Sayıştay Tezkereleri A)hazine Ve Maliye Bakanlığı B)kamu İhale Kurumu C)kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Ç)bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu D)sermaye Piyasası Kurulu E)gelir İdaresi Başkanlığı F)türkiye İstatistik Kurumu G)özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ğ)sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu H)türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I)yatırımcı Tazmin Merkezi
Dönemi:27
Yasama Yılı:5
Tarih:12/11/2021


2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) ile Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b)Kamu İhale Kurumu c)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ç)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu d)Sermaye Piyasası Kurulu e)Gelir İdaresi Başkanlığı f)Türkiye İstatistik Kurumu g)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ğ)Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu h)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ı)Yatırımcı Tazmin Merkezi BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin bugünkü görüşmesi üzerinde söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

     Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı devletin temel bakanlıklarından biridir. Dolayısıyla bu Bakanlığımızın işlevselliğini artırmak aslında hem devlet muhasebatını daha uygun yürütebilmeyi hem hazinesini daha iyi yürütebilmeyi hem de tüm devlet gelirlerini bir nizam ve intizam içerisinde sağlayarak bunun bütçeleştirilmesini sağlayabilmeyi de öngören bir bakanlık. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte bütün bakanlıklarda olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığında da ciddi tahribatlar olduğunu burada özellikle belirtmek istiyorum.

     Şimdi, devlet gelirleri açısından baktığımızda, dolaylı vergilerin yüzde 64'lere kadar çıkmış olması vergi sisteminin iyi yürümediğini, yürütülemediğini de gösteriyor. Bunun Avrupa standartlarına doğru düşürülmesi çağdaş vergileme ilkelerine uygun bir vergi politikası yürütmeyi zorunlu kılıyor.

     Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığını aslında klasik olarak Türkiye'de maliye politikasını da yürüten bir Bakanlık olarak -Sayın Bakanım aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatında da görev yaptığı için- Devlet Planlama Teşkilatıyla birlikte maliye politikasının sahibi olarak bütün toplum kesimlerini tatmin eden temel politikaları üreten bir Bakanlık olarak veya -Devlet Planlama olarak- hepsini birlikte mütalaa edebiliriz. Ancak bugün, baktığımız zaman, alt gelir grubu bütün toplum kesimlerinde yüzde 70'e kadar yükselmiştir. Bu şu demektir: Türkiye fakirleşmiştir, Türk halkı artık geçinemez duruma gelmiştir. Açlık sınırının altında -arkadaşlar- yüzde 70'e kadar orana çıkan bir toplum kesimi düşünülebilir mi? Bu toplumda diğer taraftan güvenliği sağlamak ne kadar zor. Bunların hepsi temelde maliye politikasına bağlıdır ve ona özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız buradayken işaret etmek istiyorum.

     Diğer taraftan, Sayın Bakanımız hemşehrimiz, Mersinli. Dolayısıyla Mersin Milletvekili olarak Bakanlığa geçince yeni sistem yüzünden milletvekilliği düştü. Bu itibarla Mersin'deki havaalanının, Çukurova Havaalanı'nın bitirilmesini istiyoruz Sayın Bakanım. Çeşmeli-Taşucu yolunun ihaleye çıkarılmasını bekliyoruz. Bir de Karaman'dan Silifke üzeri Mersin demir yolu bağlantısı istiyoruz. Mersin-Antalya yolunun bütün tünelleriyle tamamlanmasını istiyoruz. Hazinenin başında olan bir kişi olarak, Sayın Bakanımız olarak bunları talep ediyoruz.

     Bunun yanında, benim özellikle vurgulamak istediğim çok önemli bir konu var ve çok acil. Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken de buna değinmiştim, bunu bir kez daha yüz binlerce üretici adına söylüyorum: Limon ve muz. Limonu şu anda bahçede 50 kuruşa vermek isteseniz satın alan yok Sayın Bakanım. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunu Sayın Tarım Bakanıyla da görüştüm, bunun üzerinde çalışacaklarını ifade ettiler ancak çok acil ve önemli yani bir hafta içerisinde bu işin çözüme kavuşması lazım. Muz da aynı şekilde, 5 liranın altına düştü. Bugün muz, sera yapılması durumunda bir tesis gerektiren üretim tarzıdır yani çok pahalı bir üretimi var.

     BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Sayın Çelik, bu şekilde, bu konuyla bitirmiş olalım.

     BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkanım, izin verirseniz son cümlemi söylemek istiyorum.

     BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Buyurun.

     BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Muz konusunu da özellikle dikkatinize sunuyorum.

     Ben bu duygularla 2022 yılı bütçesinin aziz Türk milletine hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

     Teşekkür ederim.