TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

TBMM GENEL KURULU...


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İsrail Başbakanı Netenyahu'yu temsilen Endüstri ve Ticaret Bakanı Benjamin Ben-Eliezer bizden görüşme talebinde bulundu ve bu görüşmeyi gerçekleştirdik, doğru yaptık'' dedi.

02 Temmuz 2010 Cuma

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İsrail Başbakanı Netenyahu'yu temsilen Endüstri
ve Ticaret Bakanı Benjamin Ben-Eliezer bizden görüşme talebinde bulundu ve bu
görüşmeyi gerçekleştirdik, doğru yaptık'' dedi.

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu
üzerinde yaptığı konuşmada, İsrail tarafının doğrudan ve dolaylı mesajlar
göndererek Mavi Marmara gemisine saldırı olduğu andan itibaren Türkiye ile temasa
geçmeye çalıştığını ifade etti.

''Biz, uluslararası gündemde yeterli adımları atmaksızın bu teması doğru
görmüyorduk'' diyen Davutoğlu, şunları söyledi:

''Ama son gelişmeler ışığında, özellikle verdiğimiz nota sonrasında,
Ticaret Bakanı olarak değil, İsrail Başbakanı Netenyahu'yu temsilen Endüstri ve
Ticaret Bakanı Benjamin Ben-Eliezer bizden görüşme talebinde bulundu ve bu
görüşmeyi gerçekleştirdik, doğru yaptık. Şartlarımızı yüzlerine doğrudan ve net
olarak söylemek için bunu yaptık. Dünyanın bütününe, bütün küresel alana, BM
Güvenlik Konseyinde yüksek sesle vurguladığımız temel taleplerimizi İsraillilerin
yüzüne de söylemek için bunu yaptık. Bugün olsaydı yine yapardık.

Neler söylediğimiz devlet kayıtlarında yazılıdır. Hiç kimse bu ithamda da
bulunamaz. AK Parti iktidarındaki bütün görüşmeler devlet arşivinde vardır, dünkü
görüşme de devlet arşivimizde vardır. Görüşmeyi de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Sayın Sinirlioğlu ile birlikte gerçekleştirdik. Hepsi var.

Diplomasi, açık olarak da gizli olarak da yapılır. Niye gizli olduğunu
bize değil, İsrail tarafına sorun. Gizli olması bile (İsrail) Hükümeti bu kadar
çatırdattıysa, açık olmuş olsaydı herhalde bu görüşme hiç gerçekleşmezdi.''

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'i uluslararası platformlarda yalnızlaştırmaya
devam edeceklerini bildirdi.

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde yaptığı konuşmada, İsrail'in
Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısının ardından
gerçekleştirilen diplomatik girişimlere ilişkin bilgi verdi.

Saldırıya ilişkin bölgesel ve uluslararası örgütlerden kınama kararları
çıkardıklarını anlatan Davutoğlu, ''İsrail, ilk defa dünyada bu kadar
yalnızlaştırıldı. Çok büyük bir dayanışma gördük. Bunun için hükümetleri
çatırdamaya başladı, çatırdayacak. Türk vatandaşlarının hukukunu takip etmek
bizim milli onurumuzdur'' diye konuştu.

''İsrail'i uluslararası platformlarda yalnızlaştırmaya devam edeceğiz''
diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu işin peşini bırakmayacağız. Uluslararası takip komisyonu da
kurulacak. Yüce Meclisimizin ortak şekilde aldığı kararın tüm gerekleri yerine
getirilecek. Bu çerçevede İsrail'e Yüce Meclisimizin ortak kararı sonrasında bir
nota tevdi ettik. Taleplerimizi dile getirdik. O günden bugüne de bu
taleplerimizi her vesilede gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz.''

CHP istanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ'ın, kendisinin Kudüs ile ilgili
sözlerini değerlendirdiğini anımsatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

''Sayın Elekdağ, Kudüs bizim meselemizdir. Doğu Kudüs, sizin
zannettiğiniz gibi İsrail'in toprak parçası değildir. Uluslararası hukuka göre
Doğu Kudüs, Filistin devletinin bir parçasıdır ve işgal altında olan
topraklardandır. Mescid-i Aksa da Doğu Kudüs'te bulunuyor. Mescid-i Aksa, İsrail
toprağı değildir ve olmayacaktır. Bir gün barış olursa, -ki benim kastettiğim
odur- Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktır ve bir Arap Ligi toplantısı
orada da yapılacaktır, yapılabilir. Biz burada barış mesajı veriyoruz. Evet,
barış olacak ve Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacak.

Neden bizim meselemiz? Şu anda Doğu Kudüs'teki dini mekanların idaresi
hala Osmanlı'dan kalma teamüllerle yönetiliyor. Yeni bir uygulama, hukuk yok.
1948'te savaş sonrasında oluşan Doğu Kudüs Komisyonu vardı BM'de. Türkiye, Kudüs
Komisyonu üyesidir, ABD ve Fransa ile birlikte. Bu komisyon hala BM bünyesinde
varlığını sürdürmektedir. Biz bu komisyonun üyesiyiz.''

Doğu Kudüs'ün geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin meselesi
olacağını vurgulayan Bakan Davutoğlu, ''Sayın Başbakan'ın bir sözüne atfen yine
tekrar ediyorum; Kudüs'ün kaderi de Bağdat'ın kaderi de Bişkek'in kaderi de,
Semerkant'ın kaderi de, Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimizdir. Buralarda
düzen olursa Anadolu coğrafyası lider olur. Buralarda düzen olmazsa biz Anadolu
coğrafyasında rahat oturamayız'' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da
kıpırdayan bir yaprak olursa önce Ankara duyacak ve önce Ankara cevap verecek''
dedi.

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde konuştu.

Tasarının oluşturulmasına katkı sunan milletvekillerine teşekkür eden
Davutoğlu, tasarıya yönelik çok fazla eleştiri yapılmadığına dikkati çekti.

Bakanlığın, uluslararası konjonktürün değişmesi nedeniyle yenilenme
ihtiyacı hissettiğin anlatan Davutoğlu, ''Değişime ayak uydurmak gerekiyor'' diye
konuştu.

İlgili kanunun ilk kabulünün ardından AB, NATO ve diğer çevre ülkelerde
çok fazla değişim yaşandığını ifade eden Davutoğlu, bu süreçte, Bosna, Kosova ve
Irak'ta savaşlar yaşandığını anlattı.

Türkiye'nin, bu gelişmeler karşısında yeni politikalar geliştirme
ihtiyacı hissettiğini belirten Davutoğlu, iklim değişikliği, uluslararası göç ve
küresel ekonomik krizler gibi yeni etki alanlarına karşı kayıtsız
kalınamayacağını ifade etti.

Davutoğlu, Türkiye'nin G-20'deki rolünü artıracaklarını ve G-20'nin
sadece ekonomik kararlar veren bir yapı olmaktan çıkarılması için çalışmalarını
yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Medeniyetler İttifakı'nın artık dünya barışına hizmet eden en önemli
projelerden biri haline geldiğini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin dünyada
etkinliği arttıkça, diplomatlarının uluslararası örgütlerde daha fazla yönetsel
görevler üstlenmeye başladığına dikkati çekti.

''Bu nedenle Bakanlığın yeniden yapılandırılması gerekiyordu'' diyen
Davutoğlu, şöyle devam etti:

''Yapısal bir değişikliğe ihtiyaç vardı bunu gerçekleştirdik. Yeni
yapılar, yeni genel müdürlükler ortaya çıkardık. Artık Türkiye sadece güvenlik
konusunda konuşan bir ülke olmayacak. İnsan haklarının sözcüsü Türkiye olacak.
Uluslararası vicdanın sözcüsü Türkiye olacak. Her alanda, her yerde dünyadaki her
meselede bir Türk görüşü olacak. Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel
Müdürlüğü kuruyoruz. 10 sene önce buna ihtiyaç olmayabilirdi. Gerçekten hicap
duyuyorum. 'Arabuluculuk hevesi peşinde' diyorlar. Biz arabuluculuk hevesi
peşinde değiliz. Çevre bölgelerimizde olan her mesele bizi ilgilendirir.

İran'a bir askeri müdahale olduğunda biz bu coğrafyada rahat durabilecek
miyiz? Irak savaşının nasıl sonuçlar doğurduğunu hepimiz görmedik mi? İran'da bu
yüksek tansiyonlu gerilim seyrederken biz Ankara'da, 'birileri bizi arabuluculuk
hevesi ile suçlamasın' diye oturup bekle-gör politikası mı izleyeceğiz?
İzlemeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Balkanlar'da, Ortadoğu'da,
Kafkaslar'da, Orta Asya'da kıpırdayan bir yaprak olursa önce Ankara duyacak ve
önce Ankara cevap verecek. Çatışmayı çıkmadan önleyeceğiz.''

Tasarı kapsamında kurulması öngörülen diğer genel müdürlükler hakkında da
bilgi veren Davutoğlu, ''Çünkü biz, bütün komşu bölgelerin lokomotif ekonomisi
ile bütünleşmesini istiyoruz, aramızda sınır olmasın istiyoruz. Her alanda,
Irak'ın bütünüyle, kuzeyiyle, güneyiyle, Balkanlardaki her yerle bütünleşmek
istiyoruz. Onun için vizeleri kaldırıyoruz, kaldırmaya devam edeceğiz. Yükümüz ne
kadar artarsa, şevkimiz o kadar artacak'' diye konuştu.

Kanun çerçevesinde yapılacak en önemli uygulamalardan birinin ''Diplomasi
Akademisi''nin kuruluşu olduğunu ifade eden Davutoğlu, Bakanlığın artık bir
üniversite gibi çalışacağını söyledi. Akademide, başka ülkelerin diplomatlarının
da yetiştirileceğini anlatan Davutoğlu, ''Kardeş ülkelerin diplomatları Ankara'da
Türk Dışişleri Bakanlığının Diplomasi Akademisinde yetişecek'' dedi.

Diplomatların tüm komşu ülkelerin ve Çince gibi yükselen dilleri
konuşabilmeleri adına özel imkanlar oluşturduklarını anlatan Davutoğlu, ''Artık
sadece İngilizce ve Fransızca'yı bilen diplomat ekolü olmayacak. Küresel dilleri
de bilecekler, bölgesel dilleri de bilecekler. Dolayısıyla, hedefimiz bütün
küresel alanda faaliyet gösteren, kendi bölgesindeki her olaya ortaya çıkmadan
müdahil olabilecek içerikte ve aktif bir politika takip edecek bir bakanlık
yapısı kurmaktır'' diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasından ardından yapılan oylamada, tasarının
maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Açtığımız
büyükelçiliklerle, Afrika'nın her köşesinde Türk bayrağı dalgalanacak, dünyanın
her köşesinde dalgalandığı gibi. Kimsenin menfaatine değil, ülkenin geleceğine
yatırım yapıyoruz'' dedi.

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Dışişleri Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 1. bölümü üzerinde konuştu.

Mavi Marmara gemisinde 8 Türk vatandaşı ile bir de Türk kökenli ABD
vatandaşının vefat ettiğini bildiren Davutoğlu, Bakanlığında, bürokratların
bakana en doğru bilgiyi aktardıklarını ancak siyasi karar ve sorumluluğun Bakan
ve Hükümet ait olduğunu ifade etti.

Bütün dünya ülkelerinin rekabet alanlarını Afrika'ya yönelttiğine dikkati
çeken Davutoğlu, ''Biz de önümüzdeki dönemde son derece dünya politikasında
etkili olacak bu kıtaya geç bir şekilde nüfuz ediyoruz. 15 büyükelçilik açtık,
çok da doğru yaptık'' dedi.

Bu büyükelçiliklerin maliyetinin bir Avrupa ülkesindeki elçiliğin
maliyeti kadar olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Biz, bu büyükelçiliklerle gelecek
yüzyıla yatırım yapıyoruz. Açtığımız büyükelçiliklerle, Afrika'nın her köşesinde
Türk bayrağı dalgalanacak, dünyanın her köşesinde dalgalandığı gibi. Kimsenin
menfaatine değil, ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz'' diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin dolması üzerine
birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(08.47)
Haber Tarihi (dd/mm/yyyy)
Anahtar Kelime


Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM
Tasarım Hacettepe Üniversitesi


Sitemiz en iyi Mozilla Firefox 3.0, IE 7.0 ve üzeri ile görüntülenebilir.