Turkiye Buyuk Millet Meclisi

RECEP AKDAĞ

Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 38 12/12/2016 İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 382-383 Ham Tutanak AK Parti
2 41 15/12/2016 Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 13'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1108-1109 Ham Tutanak AK Parti
3 63 22/02/2018 Türkiye'de son on üç yıldır hastane enfeksiyonlarını kontrol etme konusunda çok iyi bir sistem kurulduğuna ve hastane enfeksiyonlarını önlemenin en önemli yolunun el yıkama hususundaki hassasiyet olduğuna ilişkin açıklaması 125- 187- Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 495-504 Ham Tutanak AK Parti
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 539-540 Ham Tutanak AK Parti
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1129-1130 Ham Tutanak AK Parti
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 331-372 128-141 Ham Tutanak AK Parti
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 484-485 186- Ham Tutanak AK Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 17 02/11/2017 (10/114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) No.lu Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 90-100 697-699 Ham Tutanak AK Parti
3 61 20/02/2018 (10/123, 124, 125, 126) No.lu Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun Görüşmesi münasebetiyle 167- 545-549 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 97 09/05/2018 Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman ilinin Samsat ilçesinin sorunlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşması dolayısıyla 19- 287-288 Ham Tutanak AK Parti
Sağlık Bakanından
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 100 01/06/2017 Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/131) ve (6/315), Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/115), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/111), (6/130), (6/143), (6/220), (6/221), (6/222), (6/355), (6/376), (6/386), (6/412), (6/437), (6/458), (6/680), (6/690), (6/699), (6/708) ve (6/716), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın (6/340), Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in (6/278) ve (6/279), İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın (6/136), Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın (6/258) ve Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un (6/556) ve (6/566) no.lu sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle - 956-965 Ham Tutanak AK Parti
2 100 01/06/2017 Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (6/131) ve (6/315), Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un (6/115), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in (6/111), (6/130), (6/143), (6/220), (6/221), (6/222), (6/355), (6/376), (6/386), (6/412), (6/437), (6/458), (6/680), (6/690), (6/699), (6/708) ve (6/716), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın (6/340), Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in (6/278) ve (6/279), İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın (6/136), Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın (6/258) ve Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un (6/556) ve (6/566) no.lu sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle - 965-967 Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 38 12/12/2016 Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 542-543 Ham Tutanak AK Parti
3 35 12/12/2017 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması 377-380 143-144 Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 59 14/02/2018 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 110- 263-266 Ham Tutanak AK Parti
3 60 15/02/2018 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 119- 370-373 Ham Tutanak AK Parti
3 60 15/02/2018 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 265- 421- Ham Tutanak AK Parti
3 64 27/02/2018 İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 191- 374-376 Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 94 18/05/2017 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle - 315- Ham Tutanak AK Parti
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 13 25/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 179-189 226-230 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki