Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:15/10/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır sorun, hiç şüphesiz 5,3 milyonunu Suriyelilerin; 1,4 milyonunu başta Afganlılar, Iraklılar ve İranlılar olmak üzere 195 ülkeden gelen sığınmacıların oluşturduğu toplam 6,7 milyon sığınmacı kitlesidir. Bu nüfus, Türkiye nüfusunun yüzde 8,5'unu oluşturmaktadır. Türkiye, stratejik göç mühendisliğinin sonucu olan bir Kavimler Göçü'yle karşı karşıyadır.

Değerli milletvekilleri, Pentagon'un 1997'de hazırladığı, 2007'de güncellediği ve 2014'te TSK'yle paylaştığı bir raporda şu cümleler yer almaktadır: "İklim değişikliği nedeniyle buzlar eriyor, yeni ticaret yolları açılıyor, iklim değişikliği ABD'nin güvenliğine tesir ediyor. Doğu Akdeniz, İtalya'nın altından, İran'dan Afganistan'a kadar Türkiye dâhil kuraklaşacak; 46 ülke zor duruma düşecek, güneyden yukarı doğru büyük göçler yaşanacak, bizim yapacağımız rejim değişiklikleri de bu göçleri çarpan olarak artıracak." Özetle, bugün yaşadıklarımız öngörülmüş, tasarlanmış süreçlerdir. Önemli olan, bizim nasıl bir politikayla cevap vereceğimizdir.

Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 650 bin Suriyeli var, 150 bin civarında da vatandaşlık verilmiş; özetle, kayıtlı 3,8 milyon Suriyeli var. Kayıtsız 1,5 milyon Suriyeli nüfus ise resmî rakamların incelemelerine dayalı tahminleri olarak sunuluyor. Resmî rakamlara göre, örneğin İstanbul'da Ekim 2019'da 549.216 Suriyeli var. Oysa Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce gerçek rakamın İstanbul için 700 bin olduğunu söyledi yani açıklanan rakamdan 150 bin daha fazla. Şimdi İstanbul Valisi olan Sayın Ali Yerlikaya Gaziantep Valisiyken 2017'de Gaziantep'te resmî Suriyeli sayısının 343 bin ama gerçek rakamın 500 bin olduğunu açıkladı. Bugün Sayın Erdoğan Bakü'de yeni bir rakam daha açıkladı. Ben yeni duydum konuyu bu kadar yakından incelememe rağmen; eminim, şimdi siz de yeni duymuş olacaksınız. 3,650 bin Suriyeli var ama kayıtsız 350 bin Suriye Kürdü olduğunu açıkladı. Bu rakam hiçbir yerde görülmüyordu, demek ki gerçek rakam, kayıtlı 4 milyon Suriyeli. Göç İdaresi ne diyor? Göç İdaresi "3 milyon 650 bin kayıtlı Suriyeli var." diyor, 1 milyon 250 bin de diğer ülkelerden yani toplam 4,9 milyon sığınmacı olduğunu iddia ediyor.

3 milyon 800 bin Suriyelinin Türkiye'de kalması durumunda 2040 yılında Türkiye'deki Suriyeli nüfusu 7 milyon 460 bine ulaşacak. Kayıtlı-kayıtsız 5,3 milyon Suriyeli Türkiye'de kalırsa 2040 yılında nüfusu 10,4 milyona ulaşacak. Bütün sığınmacıların kalması durumunda ise 12,4 milyon sığınmacıdan oluşan bir nüfus oluşacak ki her 8 kişiden 1'i sığınmacı olacak Türkiye'de. Daha bugün bazı illerimizdeki durumun vahameti kendisini ortaya koyuyor. Şanlıurfa'da sadece kayıtlılar sayıldığında nüfusun yüzde 21'ini Suriyeliler oluşturuyor, Gaziantep'te yüzde 22'sini oluşturuyor, Kilis'te çoğunluğu oluşturuyorlar, Hatay'da yüzde 27'sini oluşturuyor, Adana'da yüzde 10'unu, Mersin'de yüzde 11,3'ünü oluşturuyor. Kayıtlı ve kayıtsız birlikte hesapladığımızda yüzde 28 Şanlıurfa'da bugünkü durum. Peki, 2040'ta ne olacak? Yüzde 43 olacak. Gaziantep'te kayıtlı-kayıtsız birlikte yüzde 29'unu oluşturuyor, 2040'ta bu rakam yüzde 46'ya çıkacak. Hatay'da bugün yüzde 39,4'ünü oluşturuyor, 2014'ta yüzde 64'ünü Suriyeli Araplar oluşturacak. Adana'da eğer kayıtlı-kayıtsız birlikte hesaplanırsa yüzde 26'sını Suriyeliler oluşturacak 2014'ta ve Mersin'de yüzde 26'sını oluşturacak.

Değerli milletvekilleri, ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ve bilim insanı olarak bu rakamları araştırıp paylaştığım için Göç İdaresi Genel Müdürü, beni halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle suçlayarak hakkımda suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Şimdi, verdiğimiz soru önergelerine zaman zaman yürütme geç cevap veriyor, zaman zaman hiç vermiyor ama şimdi yeni bir şeye de başladılar, suç duyurusunda da bulunacaklarmış.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Özdağ.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Kendisinin yeterli çalışmadığını Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ve Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından anladığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göçmenlere yönelik çalışmalarının değerlendirilmesi ve sorunlarının, sebeplerinin araştırılarak ele alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ediyoruz.

Bu, bir parti teklifi değil, Türkiye'nin geleceği, hepimizin geleceği. Bu konuyu Mecliste bir komisyon kurup araştıralım. Gerçek rakamları birlikte görelim. Bazıları diyorlar ki: "Bu insanlar Türkiye'de kalsınlar." Kaldığı takdirde sayının ne olacağını ve bunun Türkiye'ye nelere mal olacağını bu komisyonda tartışabiliriz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)