Konu:İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:81
Tarih:19/04/2022


İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ Partimizin konut ve kira fiyatlarındaki artışlara ilişkin grup önerisi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Türk millî eğitimine büyük katkıları olan, Türk siyasetinde eşsiz tesirler bırakan Sayın Ayvaz Gökdemir'in vefat yıl dönümünü dün idrak ettik ve yine, Oktay Sinanoğlu'nun vefat yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Her 2 büyük milliyetçiyi şu mübarek günde rahmetle yâd ediyorum.

Ayrıca, kahraman Türk ordusunun Kuzey Irak Pençe-Kilit Operasyonu'nun zaferle sonuçlanacağına asla şüphem yoktur. Kahraman Mehmetçik'in her zaman arkasında olmaya devam edeceğiz. Şehidimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm şehitlerimiz; aziz milletimizin şerefidir, namusudur.

Değerli arkadaşlar, ülkemiz derin bir ekonomik krizin ortasındadır. Ekonomik göstergelerimiz her geçen gün biraz daha erirken pahalılık, yoksulluk, geçim zorluğu had safhaya ulaşmıştır. Halkımızı, kötü ekonomi politikaları mağdur etmiştir. Bu acı tabloya bir de aşırı artan konut ve kira fiyatları eklenmiştir. Enflasyon oranını aşan konut fiyatı artışlarından dolayı Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener "Milletimiz için bırakın ev satın almak, artık kiralamak bile neredeyse imkânsız hâle geliyor." diyor.

Bakınız, Merkez Bankası tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi raporu, söz konusu hazin durumu ortaya koymaktadır. 2022 yılı Ocak ayında nominal olarak yüzde 77,4 artış varken bu, bir ay sonra, şubat ayında yüzde 96,4'e tırmanmıştır arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorum. Burada da inşaat maliyeti, malzeme endeksi ve konut fiyatı artışları söz konusu. Bakınız, burada malzeme yüzde 113'lere kadar tırmanmıştır. İşte, iktidarın kötü yönetiminin, cahil inadının, israfının, ihanetinin milletimize kestiği acı fatura budur. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, yapılan bilimsel araştırmalar da bahsi geçen resmî verileri desteklemektedir. Nitekim, BETAM araştırmalarında inşaat maliyetinin metrekare fiyatı bir önceki yıl yaklaşık 3.500 lirayken bugün 7.500 liranın üzerine çıkmıştır. En çok artışın yaşandığı il de benim ilim olan Mersin'dir yüzde 141'le; onu İstanbul ve Aydın takip etmektedir. Bu, hak mıdır? Bu, reva mıdır? Bu, adalet midir? Enflasyon resmî açıklamada yüzde 61,14 iken yüzde 100'leri aşan fiyatlara karşı yapılacak hiçbir iş yok mudur? Devletimizin bu denli âciz hâle gelmesine seyirci mi kalacağız? Kira fiyatlarına gelince, bu konuda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız; yüksek fiyatlar il-ilçe ayrımı yapmadan can yakmaya devam ediyor. İstanbul'da 2+1 evlerin kirası 3 bin liradan başlıyor. Ankara ve İzmir'de yine yüzde 100'e yakın bir artış yaşanmıştır.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok yönlü ve çok boyutlu büyük bir saldırı altındadır. AKP, izlediği politikalarla devletin bütün direnç noktalarını tahrip ederek ülkeyi âdeta müstevlilerin işgaline ve nüfuzuna hazır hâle getirmiştir. Türk milletinin serveti yağmalanmıştır. Çekilen acıların, ızdırapların, çilelerin asıl nedeni, Türk devletine olan, en hafifiyle, kayıtsızlıktır.

Bütçenin bütünüyle tek bir kişinin emri doğrultusunda harcanıyor olması, yolsuzluklar bir tarafa, yanlış tercihlerle verimsiz alanlara yatırım yapılması asla kabul edilemez. İşte, bu miyop ve hastalıklı bakış açısı, konumuz olan konut politikalarında da kendini göstermektedir. Planlama yok, imar yok, çevre değerlendirme yok, istatistiki veri toplama, değerlendirme yok, depremsellik ölçütleri yok; kısaca, sağlıklı ve kaliteli yaşamın kriterleri gözetilmiyor. Buna rağmen, yurttaşlarımız konut edinmede reel değerlerin çok ötesinde, rant baronlarının belirlediği fiyatlarla karşılaşmaktadırlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Tabiatıyla, çoğu yurttaşımız konut edinememektedir.

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, malumunuz olduğu üzere, bir göçmen cenneti yapılan ülkemiz, artık dövizle konut üzerinden vatandaşlık satılır hâle düşürülmüştür.

Son olarak, AKP'nin tüm bozuk siyasetlerinin sonunu getireceğiz, ülkemizde kurucu iradeyi hâkim kılacağız, sakat konut politikalarını sonlandırıp yerine insan fıtratına uygun yeni konut politikalarımızı uygulamaya geçireceğiz diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)