Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:80
Tarih:14/04/2022


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP grup önerisi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bu vesileyle, Şehitler Haftası nedeniyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz kriz ortamında, küçük bir azınlık dışında toplumun neredeyse her kesimi büyük bir pahalılık ve geçim zorluğuyla karşı karşıyadır. Bizim gündemimizde ise her zaman olduğu gibi halkımızın bizzat kendisi yani milletimiz yer alıyor yani yokluğa ve yoksulluğa zorlanan geniş kitlelerden bahsediyorum. Tabii ki bu kitlenin önemli bir bölümünü de emeklilerimiz oluşturuyor. Yıllarca canını dişine takarak çalışmış emekli vatandaşlarımız bugün, ne yazık ki rahat bir emeklilik yaşayamıyor. Enflasyon canavarını hortlatan iktidar âdeta bu insanlara sırt çevirmiş durumdadır. Bunu nereden çıkarıyoruz, neden böyle anlıyoruz? Bir kere, verdikleri bayram ikramiyesinin pahalılık karşısında eriyip yok olmasına gösterdikleri tepkisizlikten anlıyoruz, bütün uyarı, talep ve ısrarlarımıza rağmen emeklilerin refahına ilişkin hiçbir adım atılmamasından anlıyoruz, değiştirilen emeklilik sistemiyle en düşük emekli maaşı 5.865 TL olacakken 2.500 lira kalmasından anlıyoruz.

Değerli milletvekilleri, dün yaptığımız grup toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener durumun vahametini aslında çok net bir şekilde özetledi. 2018 Nisan ayında, 1 dolar 4 lirayken verilen ikramiye 250 dolar değerindeydi; bugün 15 liraya yaklaşan dolar karşısında verilmesi gereken ikramiye 3.700 liraya tekabül ediyor. Müjdeyle duyurulan cüzi bayram ikramiyesi bir aylık kirayı ödemeye yetmiyorsa bir vicdan muhakemesinin tam vaktidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Döviz kuru ve TÜFE hesabı dışında emeklilerin satın alma gücü dikkate alınırsa temel gıda maddelerinin, kiraların, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım giderlerinin katbekat pahalandığını gözlemliyoruz. Ortalama 4 kat düzeyinde bir pahalılık söz konusudur. Hane halkının, işsiz olanların hesabını yapmasak bile ne büyük çilelerle hayatın idamesine çalıştığı anlaşılıyor. O hâlde, bu enflasyon ve geçim zorlukları karşısında emekli maaşlarının açlık sınırının üstünde tutulması yani yaklaşık 5 bin liranın üzerinde olması gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Bayram ikramiyesinin Sayın Akşener'in hesabıyla 3.700 lira olması gerekir. Bunu yapmak insanî, ahlaki, vicdani, hukuki bir sorumluluktur.

Evet, emeklilerimizin daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için atılacak her adımın destekçisi olduğumuzu hatırlatıyorum. "Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur." diyor Atatürk. Soruyorum: Acaba yüz yıl sonra bu iktidarda Atatürk'ün vizyonunun zerresi mevcut mu?

Saygılarımla. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)