Konu:İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:71
Tarih:24/03/2022


İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ Partinin grup önerisi üzerinde konuşma yapmak için söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının kötü politikaları nedeniyle ülkemiz yüzde 125'lerin üzerinde bir enflasyon belasına bulaşmıştır. 2003 yılında yüzde 29,7'yle aldıkları enflasyonu on dokuz yıl sonra yüzde 125'e taşıyan bir iktidardan söz ediyoruz. Hâl böyle olunca, milletimiz katlanılamaz bir hayat pahalılığı ve önlenemeyen bir geçim zorluğuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Evet, gün geçmiyor ki yeni bir zam haberi almayalım, gün geçmiyor ki mutfağa yeni bir ateş düşmesin. Bir taraftan paramız pul olurken diğer taraftan satın alma gücü paritesi yerle bir ediliyor. 2009 yılında basılan 200 TL'lik bir banknot o dönem 125 dolar ediyordu; 4,08 gram altın alabiliyorduk. Bugün 200 TL'yle sadece 13,30 dolar ya da 0,21 gram altın alınabiliyor. Demem o ki arkadaşlar, yağmanın, talanın, haramiliğin, yolsuzluğun, usulsüzlüğün zirve yaptığı yirmi yılın sonunda bugün bütün acı faturalar milletimize çıkarılıyor.

Değerli arkadaşlar, grup önerimize konu olan Meclis araştırması önergemiz, ÖTV ve dolayısıyla akaryakıt sektöründeki önlenemeyen fiyat artışlarına ilişkindir. Akaryakıt ürünlerine yapılan fahiş ve bitmek tükenmek bilmeyen zamlar bir yıkım ve eziyet hâlini almıştır. Bir yılda 79 kez zam olur mu arkadaşlar? 2022'nin ilk altmış dört gününde 19 kez artış yapılmış; son altı ayda benzine yüzde 155, motorine yüzde 205 zam yapılmış. Evet, işte bu zulümdür.

Özel tüketim vergisine gelince, 2002 yılında çıkarılan ÖTV'nin bazı dolaylı vergileri kaldırarak bir sadeleşme getirmesinin yanında, devlet bütçesine büyük katkılar sağladığı bilinmektedir. 1999 yılı 17 Ağustos Marmara depremi, devlet muhasebesini ciddi şekilde olumsuz etkilemişti. Zamanın hükûmeti vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ÖTV'yi düşünmüş ve 2002'den sonra iktidara geçen AKP hükûmetleri de bunun çok faydasını görmüştür. Ne var ki tedricen yüksek oranlarda tahsiline devam edilen ÖTV uygulaması milletimizin yaralarının sarılmasının ötesine geçmiş, bir yıkım ve zulüm uygulaması hâline dönüşmüştür. Hâlbuki ÖTV oranlarının gittikçe düşürülmesi esas olmalıydı ama AKP tam tersini yaparak ocakları söndürmektedir. Biliyorsunuz, bir padişah hikâyesi var: Padişah diyor ki: "Zam yapın." halk öfkeleniyor; padişah "Tekrar zam yapın." diyor, halk isyan ediyor, protesto ediyor; "Tekrar zam yapın." diyor. Padişaha diyorlar ki: "Padişahım, ahali eğleniyor, gülüyor, sevinç içinde." İşte, diyor ki o zaman padişah: "Şimdi zammı durdurun, şimdi tehlikeli." Değerli arkadaşlar, Türk milleti iktidarın zamlarından dolayı artık gülmeye başladı, haberiniz olsun. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar)

Evet, 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 4938 sayılı Kanun'da Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca benzindeki ÖTV tutarına yüzde 24 ila 30 oranlarında yine artış yapıldı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bugün öğreniyoruz ki bu gece motorine yine 1 lira 37 kuruş daha zam yapılıyor. Bu durumun vahametini bir örnekle izah edersek geçtiğimiz yıl Ankara merkezde litresi 6,70 TL olan motorinle 45 litrelik bir depo 301 liraya doluyordu. Bugün aynı deponun dolması için bin lirayı aşkın para ödememiz gerekiyor. Asgari ücrete yapılan 1.428 liralık artışı müjdelerle duyuran iktidar, bu paranın yaklaşık 700 lirasını bir depo akaryakıttan geri alıyor. Tabii, bir de sözde indirimler konusu var, şu meşhur zam iptalleri.

HACI TURAN (Ankara) - Yanlış bilgi, yanlış; vergi o kadar değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Görüyoruz ki Brent petrol yüzde 3 yükselince 5 lira zam yapanlar, yüzde 33 düştüğünde 2 TL indirim yapıyor. Bu, Türk milletine reva mıdır; bu, vatanseverliğe yakışır mı arkadaşlar? Demek ki AKP'nin hesabı ile milletin hesabı arasında büyük bir fark var. Bununla birlikte, bu zamların akaryakıt sektörü üzerindeki etkilerini de dikkate almak gerekir.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'un açıklamalarına göre, hâlihazırda 4 bine yakın akaryakıt istasyonu kapanmanın eşiğindedir.

Değerli arkadaşlar, eğer bu millete bir sevgi ve bir muhabbet duyuyorsanız, işsizliği, geçim zorluklarını, bunalım çığlıklarını lütfen işitin; ÖTV'yi kaldırın ya da en azından oranlarını önemli ölçüde düşürün diyorum.

Önergemizin kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)