Konu:İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:61
Tarih:03/03/2022


İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ Partinin grup önerisi üzerine söz aldım. Genel Kurulu, aziz milletimizi ve konumuz itibarıyla onun bir parçası olan aziz Mersinlileri saygıyla selamlıyorum.

Mersin'in 21'inci yüzyılın neredeyse ilk çeyreğinde kendi klasmanındaki illere oranla oldukça gerilediğini maalesef itiraf etmek zorundayım. İşte, bu gerilemenin durdurulması, büyüme ve kalkınmanın ivme kazanması, istikrarlı bir toplumsal yapının oluşturulması temel amaçtır. Mersin'de bu amacı gerçekleştirmek gerekmektedir. Mersin'in sosyoekonomik, kültürel ve güvenlik sorunlarını konu alan grup önerimiz, ilimizin sorunlarına çözüm aramayı amaçlamaktadır.

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Mersin, 2 milyona yaklaşan nüfusuyla, çalışkan ve dürüst halkıyla, eşsiz coğrafyasıyla, bereketli tarım arazileriyle üretimin, büyümenin ve kalkınmanın anahtarıdır. Tarımsal üretimin en yoğun yapıldığı 4'üncü ilimiz olan Mersin; muz, limon ve çilek başta olmak üzere 8 üründe Türkiye 1'incisidir; en çok vergi veren 6'ncı, nüfus bakımındansa 11'inci sırada yer almaktadır.

Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 3 Ocak ve 20-21 Şubat 2022 tarihlerinde olmak üzere, kırk sekiz gün içinde 2 defa Mersin'i ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde, kriz nedeniyle sıkıntıya düşmüş, iş yerini kapatmış ya da iflas etmiş iş dünyasının, kirasını ödemekte zorlanan esnafın, ürünü para etmeyen üreticilerin ve çiftçilerin, işsizlik ve yoksulluk karşısında zor durumda kalan kadınlarımızın ve gençlerimizin, hayvan yetiştiricilerinin ve diğer üreten, üretmeye çalışan elleri nasırlı hemşehrilerimizin, EYT'lilerin, atanamayan öğretmenlerin, mülakatta elenenlerin, borcunu ödemekte büyük zorluklar çekenlerin sorunlarını dinlemiştir.

Genel Başkanımız 21 Şubatta Erdemli'de esnafı ziyaret etti, orada birçok hemşehrimizle sohbet ederek onların ızdıraplarını dinledi, sıkıntılarını, sorunlarını ilk ağızdan tespit etti. "10 kilo limon, 1 litre mazot; 100 kilo limon, 1 çuval gübre." diye yakınan bir çiftçi, sahipsiz olduklarını haykırdı. Yakınmalar hep geçim zorluklarından, işsizlikten, hayat pahalılığından olmuştur.

Diğer taraftan, gelen fahiş zamlar dolayısıyla ruhsal bunalıma düşen insanları gözlemledik. Devamında Mersin merkezde ve ardından Tarsus'ta yine esnafla buluştuk. Genel Başkanımızın bu ziyaretleri münasebetiyle Erdemli, Mersin merkez ve Tarsus'ta bir heyecan ve umut dalgasının varlığı hemen hissedilmiştir.

Muhterem milletvekilleri, halkımız bunalımdadır. Bir milleti çökertmenin yolu, o milletin moral değerlerini tahrip etmekten geçer. Eğer insanları aç bırakırsanız bunalıma düşmesi kaçınılmazdır. Yıllarca kutsal bildiği millî ve manevi değerlerini oy uğruna istismar ederek, yalan söyleyerek sulandırır veya alçaltırsanız yine bunalım kaçınılmazdır. Ahlaki değerleri tahrip ederseniz bunalım katlanmış olur. İşte, arkadaşlar, Türk toplumunun AKP eliyle içine düşürüldüğü akıbet budur. İnsanlara umut aşılamak lazım, güven duygusu vermek lazım, yarının Türkiyesini anlatmak lazım. Sayın Akşener'in Mersin programında vermiş olduğu en büyük mesaj da bunlardır.

Mersin'le ilgili göstergelere bakarsak; en çok hava kirliliğinde ilk 5'e giren bir ildir, sosyoekonomik gelişmişlikte 25'inci, kişi başına düşen millî gelirde 27'nci, eğitimde 33, sağlıkta 39, istihdamda 52, yaşam memnuniyetinde 71'inci sıradadır.

Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı elinde Türk tarımının çökertilmiş olmasının en acı faturalarından birini Mersin ödemektedir. Üst üste zarar ettirilen üreticinin artık iktidara zerre güveni kalmamıştır.

Değerli milletvekilleri, sulama projeleri ödeneksizlikten beklemektedir, turizmde bir ilerleme yoktur, D400 ve D715 Kara Yolları iyileştirme için hâlâ beklemektedir, hazine ve orman arazilerinin muhtaç çiftçilere dağıtılması yapılmamaktadır. Limandan, havaalanından ve lojistik merkezinden size bahsetmeyeceğim. Topyekûn bir il planlamasıyla Mersin'i her anlamda kalkındıracak projelerle hazırlıklı olduğumuzu da bu vesileyle belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, sınır aşan göç hareketleri günümüzde bir beka meselesi olup istihbarat faaliyetlerinin odağında yer almaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Devletler, gelecek orta ve uzun vadede göç dalgalarıyla sarsılacaklardır. Ülkemizin yeni bir göçmen politikası ve göç strateji belgesinin hayata geçirilmesi zorunludur. "Ulus devlet" vasfımız titizlikle korunmalıdır. Mersin, dolayısıyla Türkiye, bütünüyle bu göç dalgasından dolayı büyük bir asayişsizliğe ve güven bunalımına doğru sürüklenmektedir. Onun için ben diyorum ki: Bu kadar göçmen nüfusunu, Suriyeli nüfusunu Mersin nasıl kaldıracaktır? Temel istikrarsızlık kaynağı olan ve asayişi doğrudan menfi etkileyen bu durumu Mersin halkı kabul etmemektedir.

Sonuç olarak şunu söylüyorum: Tarıma önem veren, üreticiyi koruyan, altyapı yatırımlarına önem veren bir anlayış hâkim olmalıdır. Bu düşüncelerle Mersin'in kaderine etki etmesini beklediğimiz Meclis araştırması önergemizi kabul etmenizi diliyorum, saygılar sunuyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)