Konu:Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:45
Tarih:12/01/2022


Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu 301 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerine İYİ Parti adına söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada yeni bir torba kanun paketini görüşüyoruz. Genel Kurula arz edilen bu teklif, 8 kanun üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler içermektedir. Ayrıca, bir de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici bir madde eklenmesini içeriyor. Saymış olduğumuz bu kanunlar, halkımızın her bir ferdinin yaşamını doğrudan etkileyecek konulara ilişkindir. Bu nedenle, titizlikle çalışılması, nitelikli bir yönetim anlayışıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Oysa bugün burada, anlaşılmaz ve sonuç vermekten uzak bir geçiştirme usulü görmekteyiz. Buradan anlıyoruz ki AKP iktidarı, bu denli önemli konuları bir torba teklifle görüşmeyi önerecek kadar milletle bağını koparmış, millete hizmet önceliğini yitirmiş durumdadır.

Her zaman olduğu gibi manşetlerden müjdelerle duyurulan teklif, AKP zihniyetinin millet sorunlarına kayıtsızlığını ortaya koymaktadır. Halkımızın mutfağına ateş düşmüşken geçim derdi, pahalılık, yoksulluk dört bir yanı kuşatmışken mevcut iktidar zannediyor ki en düşük emekli maaşı 2.500 lira olursa tüm sorunlar çözülecek. Sorunlar böyle çözülmez arkadaşlar, katlanır ve kronikleşir. İnat yüzünden, cehalet yüzünden, duyarsızlık yüzünden, liyakati ortadan kaldırma yüzünden, devlet geleneklerimize, teamüllere kastedildiği için, kurumlarımız paramparça edildiği için, bütün bunlar olurken vicdanınız hiç sızlamadığı için, sorunları çözme niteliğini kaybetmiş durumdasınız. Oysa, devlet yönetimi ciddi bir iştir; devleti yönetmek; güveni, huzuru, istikrarı ve refahı sağlamayı esas alır. AKP, bunların hepsini birden yok etmiş durumdadır. Türk milletine karşı ağır bir suç işlemektir aslında bu. Milletimiz hesabını mutlaka soracaktır.

Devlet çınarının köklerini göz göre göre kurutan; ekonomide, dış politikada, güvenlik politikalarında her anlamda sınıfta kalan; gencecik evlatlarımızı işsiz, umutsuz bırakan; ÜFE-TÜFE dengesini bile sağlayamayan; enflasyon belasını musallat eden; vatandaşımızın üç kuruşunu eritip bitiren; hırsızlık, yolsuzluk, talan ve harami politikaları utanç vericidir. Sanıyorlar ki 2.500 liralık emekli maaşı insanımızı mutlu edecek. İnsanlar bununla nasıl geçinecek? Vicdanla, ahlakla, inançla, vatan sevgisiyle acaba hiç bunların bağı kalmadı mı; soruyorum. Bütün kaynaklarımızı, servetlerimizi bir avuç çetenin soygununa açık hâle getiren de bunlar; yazıktır, günahtır!

Değerli milletvekilleri, ben buradan yine soruyorum: Acaba, AKP iktidarı, Tekâlif-i Millîye diye şey duymuş mudur? O ruhu anlayabilmiş midir? Seferberlik devrinde, jandarma yardım için bir köye gittiğinde yaşlı bir dede, yarım çuval hububatının yarısını jandarmaya vermiş ve ayrılan jandarmaya gözleri yaşararak ayağındaki yamalı çorabı da "Evladım al götür, cephede Mehmetçik'in ayağı donmasın." diyebilmiştir. İşte, bugün, o dedelerin hakkı heder ediliyor, bu kahraman Türk dedesinin hakkı, haramilere peşkeş çekiliyor.

Teklifin 5'inci maddesine gelince, söz konusu madde, bireysel emeklilik fonlarını temlik işlemine açık hâle getirmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bireysel emeklilik, vatandaşlarımıza bir ek emeklilik geliri sağlanmasına yöneliktir. Ancak yapılan düzenlemeyle, sisteme katılanların birikimleri ve aylıkları temlik yoluyla bir değiş-tokuş aracına dönüştürülmektedir, tasarruf konusu olan bir kaynağı, teminat konusuna çevirmektedir. Bu yaklaşımı bireysel emeklilik sisteminin varoluş amacına uygun olarak işletebilmek önemlidir.

Sözlerimi tamamlarken, iktidar partisini milletimizin öncelikli sorunlarına odaklanmaya, yüzeysel geçiştirmeler yerine nitelikli çözümler üretmeye davet ediyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)